Projektni tim

Stevan Nedeljković

Stevan Nedeljković je rođen 17.10.1987. u Kraljevu. Osnovne akademske Međunarodne studije završio je 2010. na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Na istom Fakultetu je 2012. godine na studijama Međunarodne politike odbranio master rad pod nazivom „Diplomatske strategije uključivanja Južne Afrike u multilateralnu formu Brazila, Rusije, Indije i Kine (BRIC). Oktobra 2012. godine upisuje doktorske Međunarodne i evropske studije. Od 2014. godine je zaposlen kao asistent na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Objavio je više autorskih i koauturskih članaka iz oblasti diplomatije, spoljne politike, međunarodnih odnosa i međunarodnih organizacija. Osnivač je i direktor nevladine organizacije Centar za društveni dijalog i regionalne inicijative u okviru koje je realizovao više od dvadeset edukativnih i istraživačkih projekata.

Milan Krstić

Milan Krstić je asistent na Univerzitetu u Beogradu Fakultetu političkih nauka (FPN). Osnovne studije Međunarodne politike završio je na FPN-u 2012. godine, kao student generacije. Master studije Istorije međunarodnih odnosa na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka (LSE) 2013. godine, a nakon toga i master studije Računarstva u društvenim naukama na Univerzitetu u Beogradu 2017. godine. Trenutno je na završnoj godini doktorskih studija na FPN-u. Objavio je preko 15 naučnih članaka i prikaza na engleskom i srpskom jeziku. Tokom 2017. godine stručno se usavršavao na Bard Koledžu (Bard College), država Njujork, kao stipendista Stejt departmenta Sjedinjenih Američkih Država (US State Department). Od 2010. godine aktivan je u organizacijama civilnog društva. Jedan je od osnivača Centra za društveni dijalog i regionalne inicijative (CDDRI), organizacije sa kojom je realizovao preko 20 projekata. Od osnivanja obavlja funkciju direktora za komunikacije CDDRI.

Dušan LJ Milenković

Dušan je jedan od osnivača Centra za društveni dijalog i regionalne inicijative. Završio je Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, a sfera interesovanja su mu politički sistemi, odnosi tri grane vlasti, položaj parlamenata u načelno demokratskim zemljama, kao i demokratski kapacitet međunarodnih organizacija. Više od 10 godina je aktivan u okviru projekata civilnog sektora, i ima više od 8 godina iskustva u radu za međunarodne organizacije kao što su Nacionalni demokratski institut za međunarodne poslove iz SAD i Vestminsterska fondacija za demokratiju iz Velike Britanije. Bavi se pisanjem, izdao je jednu zbirku priča 2009. godine, i aktivno objavljuje priče i političko-društvena smatranja na svom sajtu www.dusanljmilenkovic.rs

Marko Dašić

Marko Dašić je asistent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Uspešno privodi kraju doktorske međunarodne i evropske studije uz prethodono stečeno zvanje master politikolog za međunarodne poslove na istom fakultetu. Odbranio je master rad na temu Osobenosti prakse javne diplomatije Grupe 20 (G20) 2012. godine i od tada objavio nekoliko naučnih članaka iz oblasti međunarodnih odnosa, spoljne politike i diplomatije. Trenutno je angažovan na projektu Politički identitet Srbije u regionalnom i globalnom kontekstu na Fakultetu političkih nauka i ”US-Serbia Partnership – How to Use History for Better Future?” koji partnerski organizuju Centar za društveni dijalog i regionalne inicijative i Ambasada SAD u Republici Srbiji uz podršku Centra za studije SAD Fakulteta političkih nauka. Marko je aktivni član Udruženja za međunarodne studije (International Studies Association), sekcija za spoljnopolitičku analizu, diplomatske studije i postkomunističke sisteme. Tečno govori engleski jezik i služi se francuskim jezikom.

Nina Čaprić

Nina je diplomirani politikolog za međunarodnu politiku čija je sfera interesovanja američka spoljna politika zbog čega je rešila da upiše master studije Sjedinjenih Američkih Država na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Svoje znanje o kreiranju i primeni američke spoljne politike je, osim akademskim usavršavanjem, dopunila i stažiranjem u trgovinskom odeljenju Američke ambasade u Beogradu u periodu od 2014. do 2018. godine. Od 2016. godine učestvuje u programu saradnje između Fakulteta političkih nauka, Univerziteta u Beogradu, i američkog Univerziteta Klemson iz Južne Karoline. Jedan je od autora knjige “Pojmovnik američkih predsedničkih izbora 2016”.

Andrej Ševo

Andrej je diplomirani politikolog za međunarodne odnose i student regionalnih master studija SAD na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Zanima ga teorija međunarodnih odnosa, politička teorija, balkanska istorija te američka spoljna politika i politički sistem. Tokom studija u više navrata je sarađivao sa Centrom za američke studije. Jedan od autora ,,Pojmovnika američkih predsedničkih izbora 2016“ napisanog u saradnji sa gostujućim studentima sa univerziteta Klemson u Južnoj karolini (SAD). Višegodišnji učesnik i jedan od organizatora i predsedavajućih na BIMUN konferenciji u organizaciji Udruženja za Ujedinjene nacije Srbije.

Mihajlo Jakovljev

Mihajlo Jakovljev je rođen 16.8.1995. u Smederevu. Osnovne akademske Međunarodne studije završio je 2018. godine na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Akademske 2017/18. bio je predsednik Timske inicijative mladih, studentske organizacije na Fakultetu političkih nauka. Učesnik Četvrte letnje škole Univerziteta u Konstancu 2017. godine „Izazovi migracije i integracije u zemljama dunavskog regiona – Postoji li zajednička vizija?“. Učestvovao je u realizaciji projekta Centra za društveni dijalog i regionalne inicijative pod nazivom „Američki izbori 2016“. Radio je na istraživanju „Spoljnopolitički ciljevi Srbije“ koje je sprovedeno u saradnji Misije OEBS-a u Srbiji i Fakulteta političkih nauka u okviru projekta “Fostering research based academic debates on the security related issues at the University of Belgrade”.

Ozren Utvić

Ozren je student III godine Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Oblasti interesovanja su mu istorija političke misli, političke ideologije, realizam u medjunarodnim odnosima, odnos velikih i malih država, odnos prava, pravde i moći unutar međunarodnog sistema država. 2017. godine završio je kurs „Fašizam i desni radikalizam“ kod prof. dr. Tihomira Cipeka, a 2018. program „Uvod u studije totalitarizma“.