Претрага:
 

Конкурс за финансирање истраживања о српско-америчким односима

Конкурс за финансирање истраживања о српско-америчким односима

Центар за друштвени дијалог и регионалне иницијативе и Центар за студије САД, уз подршку Амбасаде САД у Београду, расписује конкурс за финансирање истраживања о српско-америчким односима у оквиру пројекта „Наша прича: српско-амерички односи кроз векове“.

Конкурс се састоји из две одвојене секције:

 1. Додела три гранта за финансирање дужих истрашивачких пројеката на следеће теме (по један грант за сваку):
 • Односи Србије и САД у периоду између два светска рата
 • Односи Србије и САД током Хладног рата
 • Економски односи и улога развојне помоћи у односима САД и Србије од успостављања билатералних односа до данас

Истраживачи добијају финансијску надокнаду у бруто износу од укупно 1300$ (у динарској противвредности), а заузврат се уговором обавезују да ће написати минимум 7 краћих истраживачких текстова (дужине око 1500 речи) у оквиру тематске области за коју су конкурисали, као и завршни извештај о раду. Конкретне теме текстова биће договорене пре потписивања уговора са руководиоцима пројекта и односиће се на најмање истражене и најзначајније аспекте односа Србије и САД у оквиру предложених целина. Текстови ће бити објављени на специјализованом сајту о српско-америчким односима „Наша прича“.

Период реализације почиње 15. октобра 2018. године и траје до 15. фебруара. Конкретни рокови за достављање појединачних текстова биће договорени накнадно са уредништвом сајта.


 1. Додела 3 гранта за финансирање краћих истраживачких пројеката на најмање истражене релевантне теме у домену српско-америчких односа. На истраживачима је да сами предложе које би теме требало да буду узете у обзир у својој апликацији.

Истраживачи добијају финансијску надокнаду у бруто износу од 600$ (у динарској противвредности), а заузврат се уговором обавезују да ће написати минимум 4 краћа истраживачка текста у оквиру шире теме коју су предложили у својој апликацији, као и завршни извештај о раду. Конкретне теме текстова биће договорене пре потписивања уговора са руководиоцима пројекта. Текстови ће бити објављени на специјализованом сајту о српско-америчким односима „Наша прича“.

Период реализације почиње 15. октобра 2018. године и траје до 15. децембра, Конкретни рокови за достављање појединачних текстова биће договорени накнадно са уредништвом сајта.


 • КО МОЖЕ ДА СЕ ПРИЈАВИ?

На конкурс се могу пријавити заинтересовани студенти завршних година основних студија или последипломци (мастер студенти и докторанди), као и особе са дипломом основних, мастер/магистарских или докторских студија из области друштвено-хуманистичких наука. Предност имају докторанди или особе са већ стекнутом титулом доктора наука или мастера/магистра наука. Могуће је конкурисати за грант самостално, али и као истраживачки тим од максимум три истраживача, с тим што се укупни износ финансијске надокнаде онда дели сразмерно на број чланова тима.


 • КАКО СЕ АПЛИЦИРА?

Апликација се подноси слањем мејла на адресу: projektnitim@nasa-prica.rs. У апликацији је потребно приложити:

 1. CV кандидата (уколико више особа подноси заједничку пријаву – CV свих чланова тима);
 2. предлог пројекта истраживања.

Конкурс је отворен до 05.10.2018. у 23:59:59. Накнадне апликације неће бити разматране. Кандидати ће бити обавештени о резултатима најкасније до 10.05.2018. године.


 • ШТА БИ ТРЕБАЛО ДА САДРЖИ ПРЕДЛОГ ПРОЈЕКТА ИСТРАЖИВАЊА?

Предлог пројекта истраживања би требало да садржи:

 1. образложење научне и друштвене релевантности одабране теме;
 2. кратак преглед постојеће секундарне литературе о овој теми;
 3. допринос који ово истраживање може пружити постојећем знању;
 4. методологију (уз посебно навођење архивских и других примарних извора који ће бити коришћени);
 5. временски прецизно дефинисан план рада.

Код краћих истраживачких пројеката истраживачи сами предлажу централну тему истраживања, док код дужих наводе на које ће се уже теме фокусирати у оквиру задатих ширих тематских области. За краће истраживачке грантове – очекивана оквирна дужина апликације је око 1000 речи, а за дуже око 2000.

Један кандидат или група кандидата може аплицирати само за једну истраживачку једну тему!


Поделите на друштвеним мрежама