Tribina

Centar za društveni dijalog i regionalne inicijative je, u saradnji sa Fakultetom poliitčkih nauka Univerziteta u Beogradu, i Fakultetom za pravne i poslovne studije dr. Lazar Vrkatić (FLV),  u utorak 27. decembra organizovao tribinu na temu diplomatskih odnosa Srbije i SAD kroz istoriju, u prostorijama FLV-a u Novom Sadu. Na tribinu su govorili dekan FPN-a, prof. dr Dragan Simić i Mr Dragan Živojinović. Moderator diskusije je bio prof. dr Duško Radosavljević, redovni profesor FLV-a i alumni FPN-a.