Телеграм председника Вилсона Николи Пашићу

President Wilson’s July 31, 1918, telegram to the Serbian PM-equivalent / Minister of Foreign Affairs Nikola Pasic, Corfu

Your telegram sent on July twenty-eight has met with a very [?] response in my own heart and I’m sure will meet with an equally warm response in the hearts of everybody in the United States. We know the deep waters of suffering through which Serbia has passed and our sympathies not only, but our profound friendship and an eager desire to help, follows your courageous people through every state of the present tragical [sic] course of the war. I’m sure that justice to Serbia stands at the very top of any program of justice in the thoughts of every thinking and patriotic man in the United States. Please accept my warm personal greetings.

Woodrow Wilson


Телеграм председника Вилсона, од 31. јула 1918. године, упућен Николи Пашићу, вршиоцу дужности премијера Србије / министру иностаних послова, Крф

Телеграм који сте ми послали 28. јула ме је врло дирнуо и сигуран сам да ће изазвати подједнако емотивне реакције код свих у Сједињеним Државама. Упознати смо са великим патњама кроз које је Србија прошла и наше саосећање, као и наше искрено пријатељство и велика жеља да помогнемо, су уз ваше храбре људе у сваком тренутку током овог трагичног рата. Сигуран сам да се правда за Србију налази у врху приоритета сваког мислећег и патриотског становника Сједињених Држава. Молим Вас примите моја најсрдачније личне поздраве.

Вудро Вилсон